Ledelse i sundhedsvæsenet- på hospitaler, i kommuner og i praksis

Ledelse i sundhedsvæsenet- på hospitaler, i kommuner og i praksis
Forfatter: Kjeld Møller Pedersen;Annemette Digmann;Henrik W. Bendix;Per Jørgensen
Vare nr. 9788702231595
Udgave/oplag: Ukendt
Udgivelsesår: 2017
På lager

Beskrivelse

Når der sker store forandringer, og når fokus er rettet på høj effektivitet og løbende tilpasning til samfundets krav, er der et særligt behov for virkningsfuld ledelse. Flere og flere medarbejdere på sundhedsområdet ønsker at dygtiggøre sig netop på det område. Denne bog er skrevet til alle dem. Bogen kommer rundt om hele ledelsesfeltet. Den giver læseren et overblik over sundhedsvæsenets særlige vilkår og forskellige former for ledelse – herunder et indblik i det magtmæssige samspil mellem de primære grupperinger og i personaleledelse og -udvikling. Forfatterne gennemgår de overordnede og tværgående udfordringer, som møder en leder i sundhedsverdenen såsom styring, kvalitetsudvikling, innovation og brug af ny teknologi. Ledelse i sundhedsvæsenet er en opdateret og revideret udgave af Hospitalsledelse fra 2012, og favner ikke blot hospitalsverdenen, men hele sundhedsområdet. Den voksende opmærksomhed på sammenhængende patientforløb og tværsektorielt samarbejde kræver, at alle aktører i sundhedssektoren kender ikke bare ledelsesforholdene i egen fold, men også de særlige forhold, der hersker i de andre dele af sektoren


Pris: DKK 400,00
Studiepris: DKK 360,00 FADL pris: DKK 340,00