Sygeplejebogen 2- Grundlæggende behov

Sygeplejebogen 2- Grundlæggende behov
Forfatter: Red: Marianne Hjortsø og Charlotte Malling
Vare nr. 9788712054047
Udgave/oplag: Ukendt
Udgivelsesår: 2017
På lager

Beskrivelse

Sygeplejebogen 2 lægger vægten på sygeplejerskens observationskompetence og klinisk beslutningstagen i relation til patientens grundlæggende behov.

Bogen indledes med et kapitel om klinisk beslutningstagen. Her fokuseres bl.a. på sygeplejeprocessen som én af de kliniske metoder, som sygeplejersken benytter som systematisk redskab i observation, dataindsamling, dataanalyse og intervention. Herefter følger kapitler med fokus på grundlæggende behovsområder: respiration, kredsløb, udskillelser, temperaturregulering, ernæring og væskebehandling, kvalme og opkastning, søvn og hvile, personlig hygiejne, immobilitet, smerter, seksualitet og infektionshygiejne. Samarbejde med patient og pårørende inddrages undervejs i de enkelte kapitler. Bogen afsluttes med et kapitel om døden. Her er fokus på sygeplejerskens grundlæggende observationer og interventioner hos den døende patient og samarbejde med den pårørende.


Pris: DKK 475,00
Studiepris: DKK 427,50 FADL pris: DKK 403,75